Kierownik internatu - Krystyna Ołdak

Wychowawcy:

Grzegorz Grotkowski

Robert Nowacki

Waldemar Pierzchalski

Waldemar Sitek

Łukasz Świerad

Marianna Zyśk